Bagažas | BTS

Bagažas

Paprastai keleiviams leidžiama nemokamai registruoti bagažą, kurio svorio apribojimai gali skirtis priklausomai nuo aviakompanijų, klasės ir/arba maršruto. Dėl tikslių leistinų svorių kreipkitės į kelionių agentūrą arba aviakompaniją. Vežantis daugiau nei leidžiama bagažo, papildomai mokama už kiekvieną viršsvorio kilogramą arba papildomą bagažo vienetą, priklausomai nuo aviakompanijos nustatytų taisyklių.

SVARBU: aviacijos saugumo reikalavimai rankiniam bagažui ir naujos skysčių gabenimo taisyklės.

Nestandartinio bagažo (banglenčių, nardymo įrangos ir kt.) vežimas gali būti apmokestinamas papildomai (neįtraukiamas į nemokamai leidžiamo vežti bagažo normą). Mokesčių dydžiai priklauso nuo aviakompanijos taisyklių ir skrydžio trukmės. Nedėkite į registruojamą bagažą lengvai dūžtančių ir vertingų daiktų! Apie registruotame bagaže vežamus pavojingus daiktus (ginklus ar kt.) būtina informuoti skrydžių saugumo tarnybos pareigūnus. Rankiniame bagaže griežtai draudžiama turėti pavojų keliančių daiktų (žirklių, užlenkiamų ar kitokių peilių, manikiūrui ar kosmetikai skirtų priemonių).

Nuo 2006 m. lapkričio 6 d. visuose ES ir Norvegijos, Islandijos bei Šveicarijos oro uostuose įsigaliojo taisyklės, kuriose ribojamas pro saugumo patikros vietas įsinešamo skysčio kiekis. Taisyklės taikomos visiems keleiviams, vykstantiems iš ES oro uostų į visus paskirties oro uostus. Rankiniame bagaže leidžiama turėti tik nedidelius skysčių kiekius. Skysčiai turi būti atskiruose, ne didesniuose nei 100 mililitrų, induose. Šiuos indus turite įdėti į vieną permatomą ir užsegamą plastikinį, ne didesnį nei 1 litro, krepšelį; vienas krepšelis – vienam keleiviui. Išsamią informaciją apie saugos taisykles galite rasti Tarptautinio Vilniaus oro uosto svetainėje internete.

Jeigu kelionės metu bagažas dingsta arba yra sugadinamas, atskridus reikia nedelsiant apie tai pranešti oro uosto bagažo tvarkymo tarnybai.

Oro transporto vežėjo atsakomybė

Oro vežėjas atsako už žalą, atsiradusią sunaikinus, praradus arba sugadinus įregistruotą bagažą, jeigu atsitikimas, kuris buvo sunaikinimo, praradimo arba sugadinimo priežastis, įvyko orlaivyje arba bet kuriuo kitu laikotarpiu, per kurį oro vežėjas buvo atsakingas už įregistruotą bagažą. Oro vežėjas neatsako tik už tokį bagažą, kuriam padaryta žala dėl anksčiau turėtų trūkumų ar defektų, taip pat už daiktus, kurių vežimas pagal vežimo taisykles yra draudžiamas, ir jei keleivis turėjo galimybę susipažinti su šiomis taisyklėmis. Už neregistruoto (rankinio) bagažo saugumą atsako jo savininkas, išskyrus atvejus, kai toks bagažas atiduodamas oro vežėjo ar jo įgaliotojo asmens žinion arba jeigu žala atsirado dėl oro vežėjo, jo darbuotojų ar įgaliotų asmenų kaltės. Jei oro vežėjas pripažįsta, kad įregistruotas bagažas prarastas arba jei įregistruotas bagažas neatvežamas per 21 dieną nuo tos dienos, kai jis turėjo būti atvežtas, keleivis turi teisę reikalauti, kad oro vežėjas atlygintų prarasto bagažo vertę Varšuvos konvencijoje ar Monrealio konvencijoje nustatyta tvarka ir dydžiais.

Jeigu dingsta bagažas arba jis yra sugadinamas, keleivis atitinkamai aviakompanijai privalo raštu pateikti pareiškimą dėl įvykio. Pareiškimas dėl žalos registruotam bagažui turi būti pateiktas vežėjui iškart po to, kai keleivis sužinojo apie žalą, bet ne vėliau kaip per septynias (7) dienas nuo bagažo atsiėmimo arba nuo tos dienos, kai bagažas turėjo būti gautas. Jei keleivis nori pateikti pretenziją ar ieškinį dėl registruoto bagažo vėlavimo, jis privalo pranešti apie tai vežėjui per dvidešimt vieną (21) dieną nuo bagažo pristatymo. Kiekvienas toks pranešimas turi būti pateiktas raštu.

Oro vežėjo atsakomybė nustatoma Konvencijos dėl tam tikrų taisyklių, susijusių su tarptautiniais vežimais oru, unifikavimo, pasirašytos Varšuvoje 1929 m. spalio 12 d., 1955 m. Hagos Protokolo apie Konvencijos dėl tam tikrų taisyklių, susijusių su tarptautiniais vežimais oru, unifikavimo, pasirašytos Varšuvoje 1929 m. spalio 12 d., pakeitimą, 1999 gegužės 28 d. Monrealio Konvencijos dėl tam tikrų tarptautinio vežimo oru taisyklių suvienodinimo, 2002 m. gegužės 13 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento Nr. 889/2002, iš dalies pakeičiančio Tarybos reglamentą (EB) Nr. 2027 dėl oro vežėjo atsakomybės nelaimingų atsitikimų atveju, ir 2004 m. vasario 11 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento Nr. 261/2004, nustatančio bendras kompensavimo ir pagalbos keleiviams taisykles atsisakymo vežti ir skrydžių atšaukimo arba atidėjimo ilgam laikui atveju, numatyta tvarka.

Plane wing

Gaukite asmeninį kelionės pasiūlymą!