ES projektai | BTS

UAB “ BALTIC TRAVEL SERVICE” PRADĖJO ĮGYVENDINTI PROJEKTĄ E-KOMERCIJOS MODELIO DIEGIMAS ĮMONĖJE UAB “BALTIC TRAVEL SERVICE”

ES projektai logo

UAB “Baltic Travel Service” pradėjo įgyvendinti projektą E-komercijos modelio diegimas įmonėje “Baltic Travel Service” UAB pagal 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 13 prioriteto „Veiksmų, skirtų COVID-19 pandemijos sukeltai krizei įveikti, skatinimas ir pasirengimas aplinką tausojančiam, skaitmeniniam ir tvariam ekonomikos atgaivinimui“.

Projekto tikslas – paskatinti UAB „Baltic Travel Service“ verslo sandorių valdymą ir vykdymą elektroniniu būdu diegiant klientų savitarnos sprendimus el. prekybos platformoje.

Projekto bendra vertė – 57 600,00 EUR 75 proc. visos projekto vertės finansuojama iš Europos regioninės plėtros fondo.

Planuojama projekto pabaiga – 2023-02-23