Kelionės dokumentai | BTS

Kelionės dokumentai

Prieš išvykdami į kelionę padarykite keletą savo paso ir kitų dokumentų (lėktuvo bilietų, asmens tapatybės kortelės, vairuotojo pažymėjimo, mokėjimo kortelių ir kt.) kopijų ir laikykite jas atskirai nuo originalų kelionės metu. Taip pat rekomenduojama palikti minėtų dokumentų kopijas savo šeimos nariams. Su savimi turėkite šalies, kurios pilietis esate, diplomatinės atstovybės ar konsulinės įstaigos šalyje, į kurią vykstate, kontaktinį telefoną ir adresą.

Pateikiame išsamią informaciją apie būtinus kelionės dokumentus:

1. Asmens tapatybės kortelę
2. Lietuvos Respublikos pasą
3. Asmens be pilietybės kelionės dokumentą
4. Pabėgėlio kelionės dokumentą
5. Užsieniečio pasą

Pasas yra pagrindinis asmens dokumentas, skirtas vykti į užsienio valstybes. Kai kuriais atvejais į užsienį galima vykti ir su asmens tapatybės kortele, tačiau tik į tas užsienio valstybes, su kuriomis yra sudarytos atitinkamos tarptautinės sutartys ir susitarimai. Pasitikrinkite ar šalyje, į kurią ketinate keliauti priimama asmens tapatybės kortelė galite čia:

Lietuvos Respublikos asmens tapatybės kortelės galiojimas užsienyje

Jei norite rasti platesnę informaciją apie tai kokie dokumentai galioja, kokios yra įvažiavimo, buvimo šalyje ir išvykimo sąlygos, ar reikalinga toje šalyje viza bei skiepai galite pasitikrinti čia:

 “Pasirinkite valstybę, į kurią vyksite”

Vadovaujantis 2004 m. balandžio 29 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2004/38/EB „Dėl Sąjungos piliečių ir jų šeimos narių teisės laisvai judėti ir gyventi valstybių narių teritorijoje, iš dalies keičiančią Reglamentą (EEB) Nr. 1612/68 ir panaikinanti Direktyvas 64/221/EEB, 68/360/EEB, 72/194/EEB, 73/148/EEB, 75/34/EEB, 75/35/EEB, 90/364/EEB, 90/365/EEB ir 93/96/EEB”, nepažeidžiant nuostatų dėl kelionės dokumentų, taikomų nacionaliniam pasienio patikrinimui, visi Europos Sąjungos valstybių (Airijos, Austrijos, Belgijos, Bulgarijos, Čekijos, Danijos, Estijos, Graikijos, Ispanijos, Italijos, Jungtinės Karalystės, Kipro, Latvijos, Lenkijos, Lietuvos, Liuksemburgo, Maltos, Nyderlandų, Portugalijos, Prancūzijos, Rumunijos, Slovakijos, Slovėnijos, Suomijos Švedijos, Vengrijos, Vokietijos) piliečiai, turintys galiojančią asmens tapatybės kortelę, turi teisę išvažiuoti iš valstybės narės teritorijos į kitą valstybę narę.

Prieš išvykdami į užsienį pasitikrinkite savo paso galiojimo laiką. Daugelis valstybių reikalauja, kad turisto pasas galiotų ne trumpiau kaip 6 mėnesius skaičiuojant nuo kelionės pabaigos dienos (gali būti reikalaujama ir 12 mėnesių galiojančio paso). Patariama tai išsiaiškinti prieš išvykstant ir, esant reikalui, pasikeisti pasą ir prasitęsti jo galiojimo laiką. Tikslesnę informaciją apie tai gali suteikti migracijos tarnybos.

Lietuvos Respublikai prisijungus prie Šengeno erdvės, nuo 2008 m. kovo 30 d. yra panaikinama oro sienų pasų kontrolė, todėl kertant Šengeno valstybių narių vidaus sienas Lietuvos piliečiams nebereikia pateikti kontrolei paso. Informacija apie Šengeno erdvę yra skelbiama URM Konsulinės informacijos interneto svetainėje. Pažymėtina, kad pasų kontrolės panaikinimas jokiu būdu nereiškia, jog judėjimas Šengeno erdvėje yra prilyginamas judėjimui vienoje valstybėje narėje be kelionės ar tapatybės dokumento. Šengeno šalių teisėsaugos institucijų atstovai, vadovaudamiesi nacionalinių teisės aktų pagrindu turi teisę savo šalies teritorijoje patikrinti asmens tapatybę, todėl keliaujantis asmuo privalo asmens dokumentą turėti su savimi. Be to, valstybės narės pasiliko sau teisę tam tikram laikui sugrąžinti kontrolės pasienyje procedūras, jeigu kiltų grėsmė jų saugumui ar viešajai tvarkai. Pasienio kontrolė gali būti atkurta ir masinių tarptautinių sporto renginių metu.

Sienų kirtimo ir pasų kontrolės tvarka Šengeno erdvei nepriklausančių valstybių piliečiams (ne Lietuvos piliečiams) yra kitokia. Informaciją apie sienos kirtimo tvarką galima rasti ir Valstybės sienos apsaugos tarnybos prie LR VRM interneto svetainėje arba teirautis kelionių agentūroje.

Atminkite, jog pasas yra Jūsų tapatybę ir pilietybę patvirtinantis dokumentas, todėl būnant užsienio valstybėje jį reikia saugoti, nes paso praradimas gali sukelti daug nemalonumų. Pasu gali naudotis tik tas pilietis, kuriam pasas buvo išduotas. Paso pardavimas ar leidimas juo naudotis kitiems asmenims yra neteisėtas ir užtraukia teisinę atsakomybę.

Plane wing

Gaukite asmeninį kelionės pasiūlymą!